Půjčky na směnku z vlastních zdrojů

Půjčky na směnku z vlastních zdrojů jsou založeny na systému půjčování peněz mezi žadatelem a soukromým investorem. Půjčky jsou nabízeny v nebankovním sektoru a dohoda o půjčce je potvrzená směnkou která obsahuje částku kterou se dlužník zavázal splatit do data který je rovněž na směnce uveden.

Protože finance pro tyto půjčky poskytují investoři z vlastních zdrojů jsou zde jistá rizika pro dlužníka. Především jde o dosti vysoké úroky nebo pokud se zavážete a dlužíte u větších částech nemovitostí, může se stát že pokud se vám nepodaří splatit půjčku v daném termínu, přijdete o svůj majetek. Dále doporučujeme abyste se ujistili, že směnka je platná dle zákonů České republiky, to znamená že obsahuje všechny náležitosti, mezi něž patří data a místa kdy byla směnka vystavená a kdy je splatná, doslovné označení, vyjádření dlužníka že půjčenou částku splatí i s úroky a nakonec podpisy zúčastněných stran.

Při žádosti o půjčku na směnku z vlastních zdrojů nemusíte dokládat potvrzení o pravidelném příjmu, také není podstatné zda jste vedeni v registru dlužníků, protože investor do něj nenahlíží. K vyřízení půjčky vám tedy postačí jen doložit platné doklady totožnosti, např. cestovní pas, rodný list nebo občanský či řidičský průkaz. Ručitele u tohoto druhu půjčky mít nemusíte. K tomu abyste ale mohli získat půjčku je váš věk, musíte mít více než 18 let. Pro kontakt s investorem vám stačí jeden telefonní hovor, popřípadě napsat e-mail.

Jelikož půjčky na směnku z vlastních zdrojů mají jistá rizika, zcela jistě mají i své výhody, mezi něž patří zcela jistě rychlost vyřízení půjčky a také to, že peníze máte okamžitě k dispozici a můžete s nimi nakládat jak potřebujete.

A nakonec přidáme ještě jednu radu, a sice pokud se rozhodnete pro půjčku na směnku z vlastních zdrojů, doporučujeme takového investora, kterého znáte osobně nebo je prověřený, protože ne všichni soukromí investoři jednají vždy korektně se svými klienty.